Bir Sayfa Seçin

Yaşam Koçluğu Seansı

Yaşam Koçluğu Nedir?

Koçluk Modeli’nde Koçluk Alan Kişiler, kendi cevaplarını bulabilsinler diye, Koçları tarafından kendi sorunları üzerinde yoğunlaştırılmağa, tercihler yaptırılmağa ve bu tercihler içinden öncelikli tercihi yönünde ilerlemek için cesaretlendirilmeğe ve desteklenmeğe çalışılır. Bu böyle olmak ile birlikte, Koçluk İlişkisi’nde güç, ne Koçluk Alan Kişi’de, ne de Koç’tadır. Koç, insani becerileri anlamak becerisinden ve Koçluk Alan Kişi de, arzu ve motivasyonundan gelen güçlerini Koçluk İlişkisi’ne aktarırlar. Güç, Koçluk İlişkisi’nin kendisindedir.

Koçluk İlişkisi, diyalog temeli üzerine oturtulmuş, Koç’un ve Koçluk Alan Kişi’nin süreçte karşılıklı olarak etkin oldukları bir iletişim yöntemidir. Bu iletişim yönteminde, Koç ve Koçluk Alan Kişi olarak taraflar, saygı, açıklık, empati, doğruyu söylemek ve merhamet gibi ilkeleri kendilerinde bulundurmak zorundadırlar.

Koçluk Modeli’nde insanlar kendilerine sunulan hap haline getirilmiş hazır çözümler yerine, kendi gerçeklik dünyalarından hareket ile kendi hedeflerini belirler ve o hedefe doğru ilerleyerek çözümlerini oluştururlar. Böylece bu model ile insan, kendi yaşamının sorunlarına sahip çıkmış olur ve kendi ayakları üzerinde durur. Kendi yaşamının efendisi olur.

Koçluk Süreci’nde, Koçluk Alan Kişi, gündem olarak belirlediği içinde bulunduğu durumu aşmak için, kafasındaki sorular için cevaplara sahiptir ya da cevapları bulabilir. Bu süreçte Koç, Koçluk Alan Kişi’yi düzeltmek ile uğraşmaz, ona sorununa ilişkin cevaplar vermez. Sadece sorular sorar ve Koçluk Alan Kişi’yi sorularıyla keşif sürecine davet eder.

Siz de kendinizi keşfetmenize aracılık edecek Koçluk seansını ister yüz yüze, ister telefon aracılığıyla ile, ister on line olarak hemen deneyimleyin.