Bir Sayfa Seçin

Re-Balance Grup Therapy

Re-Balance Grup Therapy Nedir?

Kendi benliğimizi,  kendi içimize öylesine saklarız ki, görmemek için binlerce maske kullanırız. Çevremizden, hatta kendimizden dahi içimizdeki duyguları gizleriz. Kendimize dahi o duyguları itiraf edemez, varlığını kabulde zorlanırız. Ve bu duygular görülmek ister, ne kadar görmezden gelmeğe çalışırsak o kadar hayatımızda önümüze çıkarlar. İstedikleri sadece varlıklarının kabulüdür. Bizim duygularımız, bizim onları yönetmemizi ister, onlara hâkim olmamızı isterler. Bizlerse çoğu zaman kendimizi duyguların hâkimiyetine bırakırız ve artık duyguların yönettiği kişi oluruz. Hangi duygumuz bizi yönetiyorsa o oluruz.  İşte bu nokta, kendimiz ve mutluluğumuzu kaybettiğimiz noktadır. Bu noktada ‘RE-BALANCE THERAPY’ bize bizi göstermek ve görmemiz gerekeni görebilmek, o duyguya da hâkim olabilmek için gerekli enerjiyi bize aktarmak üzere geliştirilmiş bir sistemdir.

Hepimiz biraz kıskanç, biraz haris, biraz inatçı, biraz kaprisli, biraz bencil, biraz kabulsüz yaşam içindeyiz ve tabiî ki bunlar olacak. Biz insanız… İnsanlık için sunulmuş her türlü duygu ve düşünceyi içimizde taşırız.

Re-Balance Grup Therapy, 10-20 kişi ile yapılmaktadır. Katılımcıların kartlar üzerinde aldıkları notlar, grup çalışmasının bitiminde topluca değerlendirilir. Katılımcılar içinde bulundukları durum ile ilgili olarak bir farkındalığa sahip olurlar. Grup çalışmalarında kartlar üzerinde bulunan bir kişinin içinde bulunduğu ruh hali benzer özellikler taşıyan diğer katılımcıları da etkiler ve duygusal olarak rahatlamalar, olumsuz duyguların beden dışına atılışı sağlanır.

Hayatınızda ne durumda olduğunuzun tespiti için mükemmel bir deneyimdir Re-Balance Grup Therapy… Bu çalışma sonrasında katılımcılardan bazıları için daha derinlikli olarak ele alınması gereken konular ortaya çıkar ise, bunların şifalandırılışı için bireysel seanslar tercih edilebilir.

Re-Balance Grup Therapy, tamamen kişinin kendisi ile yüz yüze kaldığı bir çalışma olduğu ve kendi söylemleri ile kendinden kendine iletişim sağladığı için çok etkilidir. Bu etkiyi hemen deneyimleyin…