Bir Sayfa Seçin

Öğrenci Koçluğu Seansı

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Bizim Eğitim sistemimiz aşamalı olarak yapılan sınavlara dayanıyor. Yani eğitim sistemimiz sınav odaklı. Bu yüzden de gelecek bilincine ve hedef bilincine sahip değil. Oysa öğrenciler başarılı olabilmek için sadece zekaya değil, gelecek planlaması, zaman yönetimi, hedef belirleme gibi birtakım becerilere de sahip olmalıdır. Bu tür becerilere sahip öğrenciler, sadece öğrenim hayatlarında değil, bütün yaşamlarında kendilerini daha iyi tanıyarak başarıya yürümektedirler.

Dolayısıyla ebeveynlerin, velilerin Öğrenci Koçluğu hakkında doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Öğrenci Koçluğu, Öğrenci’nin potansiyelini en üst düzeye çıkarmağa yarayan ve öğrencinin içsel dinamiklerini harekete geçirerek, onu belirlediği hedefe ulaştırmağa çalışan, planlı, profesyonel ve geleceğe odaklı bir gelişim sürecidir.

Öğrenci Koçlarının hizmet verdiği yaş aralığı, öğrencilerin hayatlarındaki en hassas dönemleri olan çocukluk ve ergenlik dönemleridir. Öğrenciler sınav başarısı için hazırlık rekabeti, sınav sistem değişiklikleri derken, kendi yaşamlarından zevk alamaz, sosyal alanlarda kendini ifade edemez hale dönüştürülmektedirler.

Öğrencilerin böylesi bir düzen içinde kendi yapılarına uygun etkili öğrenme metodlarını kullanması, düzenli çalışma alışkanlıkları kazanması, motivasyonunu yüksek tutması, hedefini belirlemesi çok önemlidir. Ayrıca kendi başarısını sınırlayan düşünce ve duygularından da kurtulması gerekir. İşte bu noktada Öğrenci Koçları devreye girmektedir. Öğrenci Koçları klasik eğitim sistemimizde yer almayan konularda öğrenci ve ailesine destek verir.

Dolayısıyla Öğrenci Koç’u, Öğrenci’ye günlük hedeflerini veren, Ögrenci’yi kontrol eden, gerektiğinde öğrenciye kızan ve gerektiğinde öğrenciyi veliye şikayet eden bir kişi değildir. Bu tür davranarak da Öğrenci’ye sonuç aldırabilirsiniz, ancak bu Koçluk değildir. Bu çalışma sürecinin Koçluk olabilmesi için, sorumluluğun Öğrenci tarafından üstlenilmiş olması gerekir. Öğrenci Koçluğu’nda hedef, seanslar sonunda öğrencinin başarısını en üst düzeye çıkarmaktır.

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin içsel kaynaklarını açığa çıkarıp kullanmasını öğreten, kendini tanımasını sağlayan ve bunların neticesi olarak da hedefini belirlemesini sağlayan başarı felsefesidir.