Bir Sayfa Seçin

NLP

Günümüzde “NLP Nedir?” sorusu, Kişisel Gelişim Eğitimi ve Profesyonel Gelişim Eğitimi alanlar tarafından sıkça sorulan bir sorudur.

Neuro Linguistic Programming ya da NLP, Sibernetik, Nöroloji ve Linguistik bilimlerinin bir sentezidir. NLP, Kişisel Gelişim ve Profesyonel Gelişim Programlarını hızlandıran pratik yöntemler sunar. Neredeyse her ülkede öğretilmektedir. Psikoloji, Linguistik, İletişim, Eğitim, Öğrenim gibi alanları derinden etkilemiştir. Kırk yıl kadan önce başlayan NLP çalışmaları, günümüzde düşünce okullarına dönüşmüştür.

Richard Bandler, Fritz Perls‘in Gestalt Terapi performanslarını modelleyip kendi Gestalt toplantılarını düzenlemeğe başladığı sıralarda, insan davranışları üzerinde yapılan çalışmalar, günü geçmiş bilgi ve teoriler ile doluydu. Richard Bandler‘ın kendi çalışmalarına verdiği adla NLP, Kişisel Gelişim ve Profesyonel Gelişim Alanlarına yeni bir teknoloji sundu. Yaşam kalitenizi arttırmak için artık yıllarca beklemek gerekmiyordu. Kısa sürede gerçekleşen, basit ve mantıklı yöntemler bütün dünyada kullanılır oldu.

NLP’nin Açılımı: Neuro Linguistic Programming

Neuro kelimesi, nörolojiyi ifade ediyordu. Beş duyum aracılığıyla gelen veriler, insanın merkezi sinir sisteminde bilgi-işlem sürecinden geçiyordu.

Linguistik kelimesi, sözel ve sözel olmayan dili ifade ediyordu. Neural temsiller kodlanıyor, düzenleniyor ve onlara anlam veriliyordu.

Programming kelimesi, bilgisayar alanından alınmış bir metafordu. Zihinsel programları keşfetmek ve geliştirmek becerisini ifade ediyordu. NLP, insanın beynini nasıl kullandığı ve arzu ettiği sonuçlara nasıl eriştiği ile ilgileniyordu.

Günümüzde kitapçılar NLP ile ilgili binlerce kitap, CD ve eğitim programı ile doludur. Binlerce şirket NLP kavramlarını uygulamaktadır. Binlerce eğitim şirketi ve eğitmen, NLP kavramlarını öğretmektedir. Örneğin Antony Robbins,Richard Bandler, Fritz Perls, Brian Tracy, Deepak Chopra, Sue Knight, Ralph Watson gibi.

IBM, Hewlett Packard, American Express gibi şirketler bu tür programlar kullanmaktadır. Birçok başka şirket ve eğitmen de kaynak belirtmeden NLP bilgilerini kullanmaktadır.

NLP Alanı, insanın merak duygusuna ve soru sormak yeteneğine hitap ettiği için bütün dünyaya yayılmıştır. Bazı doktorlar, “Fobiyi iyileştiremezsin” derken, NLP’yi geliştiren araştırıcılar, “Tabii ki iyileştirebilirsin” diyerek yola çıkmışlardır. NLP çalışmaları, sonuç almak üzerine kuruludur. Eğer bir insan fobiden kurtulabilirse, bir başkası da kurtulabilir. Önemli olan, fobiden kurtulan insanın NASIL kurtulduğunu tespit etmek ve bunu başkalarına öğretmektir. Başarılı psikoterapistlerin ve hipnoterapistlerin NASIL başarılı olduklarını keşfetmek süreci NLP’yi doğurduğu gibi, NLP Eğitimleri’ndeki Modellemek dersinin de temellerini oluşturmuştur.

“NLP Nedir?” sorusunun, en basit cevabı “NLP Modellemektir.”

Birçok insan becerilerin doğuştan geldiğine inanır. Bu yüzden birçok kişi, “Ben bunu yapamam” der. Aslında herkes modellemeği kullanabilir. Bir bilginin keşfedilişi için uzun yıllar gerekse de, bu bilginin başkasına aktarılışı için bu kadar yıl beklemeğe gerek yoktur.

İş gören ve sonuç alan Stratejiler, NLP Eğitimleri’nde kolayca öğretilmektedir. Geri Bildirim Yöntemi kullanılarak, beklenilen sonuçlara erişilip erişilmediği belirlenmektedir. Örneğin Milton Erickson gibi başarılı bir hipnoterapist, yaptığı şeyleri nasıl yapmaktadır, nasıl düşünmektedir, nasıl bilgi işlemektedir ve nasıl davranmaktadır. “NLP Nedir?” sorusunun bir cevabı da, bunlar üzerinde çalışmaktır.

 

“NLP Nedir?” sorusunun cevabı, insanların sorunlarına odaklanmak değildir.

Kişilik teorilerine odaklanmak değildir.

NLP içinde ezoterik herhangi bir şey yoktur.

“NLP” sonuç alan işlemler ile ilgilenir, sonuç almayan işlemleri bırakır. NLP Terapisi’ndeki Fobi Tedavisi, size, fobinin nasıl ortaya çıktığını anlatmaz. Size fobinin üstesinden gelebilesiniz diye yardımcı olmağa çalışır. Bir “NLP”uygulayıcısı her zaman merak eder. Öğrenmeği sürdürür. Kendini geliştirir. Sadece tekniklere odaklanmaz, daha şefkat dolu, daha neşeli ve daha sevgi dolu olmağa da odaklanır.

70’li yılların sonlarına doğru NLP Sertifikası veren eğitimler yaygınlaştı. Bunu talep edenlerin bir kısmı Terapistlerdi. “NLP Nedir?” sorusu ile profesyonel olarak ilgileniyorlardı.Hastalarına yardım etmek için ‘NLP’yi kullanmak istiyorlardı. “NLP” çalışmaları, Kişisel Gelişim Alanı’nı da cezbetti. İkna etmek ve satış yapmak ile ilgili iş dünyasına yönelik kursları da etkiledi.