Bir Sayfa Seçin

Karizma Ne Anlam’a Gelir?

İş dünyasında Karizma’nın büyük bir rolü vardır. İletişim uzmanları Karizma’yı, insanın Konuştuğu Sözler ile, Ses Tonu ve Beden Dili arasındaki tam bir uyumluluk olarak tanımlar. İletişim uzmanları iş dünyasından tanıdıkları birçok nitelikli kişinin sadece pozitif tutum yansıtamamaktan dolayı satışları kaçırdığını, önemli iş toplantılarında başarısız olduğunu belirtmektedir.

Karizma kelimesi Grek dilinden alınmıştır ve ‘tanrısal lütuf’, ‘tanrısal armağan’ anlamına gelir. Günümüzde ise, Karizma kelimesi yüksek özgüven ile, varlık düzeyiyle bağlantılı olmak ile ve kısmen de cinsel cazibe ile bağlantılı olarak tanımlanmaktadır. Karizma nasıl tanımlanırsa tanımlansın, biz onunla karşılaştığımızda, onun etkisini hissederiz. Karizmatik liderler, etkileyicidir ve taraftarlarını kendi vizyonlarını taşımağa ikna ederler. Bu ister iş dünyasında olsun, ister sosyal hayatta olsun, isterse de siyasi hayatta olsun böyledir. Karizma kelimesini Liderlik kelimesi ile birlikte kullanan ilk kişi Max Weber’dir.

Beden Dili, duyguları ve arzuları açığa vurur. Bir insanın başka bir insandan hoşlandığını ya da hoşlanmadığını açığa vurur. Bir öğrencinin sınıftaki ders ile ilgilenip ilgilenmediğini açığa vurur. Dolayısıyla bir anlamı iletir. Bir iş görüşmesine gittiğinizde, Beden Dili‘niz görüşme yaptığınız kişiyi etkileyecektir. Çalıştığınız şirket için yeni bir satış stratejisi geliştirdiğinizde, bunu şirketteki diğer yöneticilere açıkladığınız toplantıda beden diliniz onları etkileyecektir. Eğer kelimeler ile ifade etmek istediğiniz anlamla ilgili içinizdeki duygular olumlu ise, bu sizin Karizma‘nızı parlatışınızı kolaylaştıracaktır ve ikna edici olacaktır. Böyle bir durumda “Beden Dili”niz ve Ses Tonunuz konuştuğunuz sözler ile eşleşmiş demektir. Dolayısıyla bir tutarlılık söz konusudur. Karizma‘nın istediği tutarlılığı oluşturmak, Beden Dili Eğitimi ve NLP Eğitimleri’nde üzerinde çalışılan konulardan biridir. Tutarsızlık söz konusu olduğunda, Mehrabian’ın dediği gibi, sizin ses tonunuz ve Beden Dili‘niz belirleyici olacaktır, ağzınızdan çıkan sözler ne olursa olsun. Bu yüzden Koçluk Eğitimleri’nde insanlara, iletmek istedikleri mesaj ile ilgili olarak kalplerinde hissettikleri duygunun ne olduğu sorulur. Eğer insanlara anlatacak bir hikayeniz var ise, içinizde bu hikaye ile ilgili ne tür duygular taşıdığınızı bilmek önemlidir. Çünkü sonuçta sizin hikayenizi dinleyenler, sizin içinizdeki duyguları hissedecektir.

karizma

Karizma Sahibi Liderler

İnsanlar “Karizma” sahibi liderleri izlemeğe eğilimlidir.

Onlara baktığımızda, zihin/beden bağlantısının gücünü görebilirsiniz. “Karizma” sahibi liderler sıcak kanlı insanlardır. Bu yüzden Sözel Olmayan İletişim işaretlerini çok güçlü kullanırlar. Bir toplantı salonuna girdiklerinde, bedenlerinden yayılan Psişik Enerji titreşimleri bir rüzgâr gibi salondaki kişilerin üzerinden eser geçer. Güldüklerinde samimi bir şekilde gülerler. Bakışlarıyla pozitif göz teması kurarlar. Kendilerine ait jest kullanış stratejileri vardır. Farklı durumlarda farklı jestler kullanırlar. “Karizma” sahibi insanlar konuştukları insanlara, bedenleriyle tam olarak dönerek konuşurlar. İnsanlara dokunurlar. İnteraktif çalışmalarda güçlü ve pozitif bir ruh hali ile bir güven ve saygı atmosferi oluştururlar.

Bazı iş adamları teke tek konuşmalarda çok başarılıdır. Gülerler, neşelenirler, açık iletişim sergilerler. Beden Dilleri konuştukları sözler ile uyumludur. Fakat bir toplantı salonunda sahneye çıktıklarında tutulur kalırlar. Sözel Olmayan İletişim işaretleri felaket bir görüntü arz eder. Bu yüzden, Etkili İletişim Seminerleri her zaman önemlidir. Seminerler sırasında benzer durumlar işlenir ve seminerin pozitif ve güçlü atmosferinde, eski stratejiler yerini yeni stratejilere bırakır. Burada önemli olan, kişinin kendi ruh hali üzerindeki kontrolüdür. Kişinin kendine karşı dürüst ve samimi oluşudur. Negatif duygusal çapalar, yerini pozitif duygusal çapalara bırakabilir.

NLP

NLP Eğitimleri ve Karizma

NLP Eğitimleri‘ndeki ‘Geleceği Adımlamak’ çalışmalarında kişiler salonda bulunan ve üzerlerine çapaladıkları pozitif ve güçlü ruh hallerini, görselleştirmek çalışmaları ile gelecekte yapacakları bir Sunuş’a, bir İş Toplantısı’na, özel hayatlarıyla ilgili bir görüşme anına yerleştirebilirler. NLP Eğitimleri sırasındaki olumlu ve güçlü ruh halinin gelecekteki bir olayın görselleştirilmiş imgesi ile birleştirmek Zaman Çizgisi (Time Line) aracılığıyla olmaktadır. Kişinin beyni ve sinir sistemi bu görselleştirilmiş imgeyi ve ruh halini sanki o sırada gerçekten yaşıyormuş gibi kaydetmektedir. İşte NLP Eğitimleri’nin yarattığı fark budur.

Siz de arkadaşlarınızla konuşurken, eğer aranızda böyle bir saygı ve güven atmosferi kurabilirseniz, Beden Dili‘nizi, ses tonunuzu ve konuştuğunuz sözleri dikkat ederek kullanabilirseniz, kendi hayatınız ile ilgili ciddi ve önemli bir çalışma yapmış olursunuz. Bu yüzden, sizin hayatınızda önemli olan bir konu üzerinde konuşurken, bunu ciddiye alın. Gülümseyin, başınızı dik tutun ve uyumlu jestler kullanın. Duygularınız fizyolojinizi etkilediği gibi, fizyolojiniz de duygularınızı etkilemektedir, bunu unutmayın. Eğer önümüzdeki hafta bir iş toplantısında konuşacaksanız, eski stratejileriniz olan kaygılanmak, utanmak ve sıkılmak yerine, yukarıdaki paragraflarda söz ettiğimiz gibi özgüvenli bir duruş alın, başınızı dik tutun, güçlü ve pozitif ruh haline odaklanın. Karizma Eğitimleri‘ne katılarak “Karizma”nızı parlatın.