Bir Sayfa Seçin

İş Dünyasındaki Beden Dili Sırlarının Şifresini Kırmak

Konuşmacılar, Yazarlar ve Koçlar, Beden Dili (Vücut Dili) bilgilerini sıkça kullanırlar. Yönetici Koçluğu yapanlar, özel müşterilerinin ve profesyonellerin Sözel Olmayan İletişim işaretlerini doğru okumak ve kendi işaretlerini de doğru sergilemek zorundadır. Özellikle bire bir koçlukta bu böyledir. Yönetici Koçluğu alan her müşteri iş hayatında hızlı bir şekilde ilerlemek ister, iş hacmini genişletmek ister ve faaliyet gösterdiği piyasada yerini sağlamlaştırmak ister. Orta Doğu’da, Rusya’da ve Asya’da iş yapan iş kadınları, öncelikle otorite kurmayı ve saygı yaratmayı öğrenmek zorundadır. Eğer siz, Arap şeyhlerinin kültürünü tanımıyorsanız, onların nasıl iletişim kurduğunu bilmiyorsanız, sizi dinlemelerini ve uzattığınız sözleşmeyi imzalamalarını bekleyemezsiniz. Sizin kuracağınız iletişim, konuştuğunuz sözcükler, Beden Dili (Vücut Dili) ve Ses Tonu işaretleriniz birbiri ile tutarlı olmalıdır. Bir ülkeye ilk gidişinizde, bir sektöre ilk girdiğinizde, bir iş sözleşmesini imzalaması için müşteriye ilk uzattığınızda harika bir İlk İzlenim yarattığınızdan emin olmalısınız. İş Dünyasındaki Beden Dili Sırlarının Şifresini Kırmak için aşağıdaki bölümler size yardımcı olacaktır.

Beden Dili’nin İlk Kanunu Öğrenmek

Beden Dili (Vücut Dili) konusunun ilk yasası ‘Gözlem Yasası’dır. İş yapacağınız ülkeyi, kültürü, sosyal sınıfı gözlemleyin ve kendinizi gözlemleyin. Kişisel Alanın nasıl kullanıldığını gözlemleyin. İş toplantılarında insanların kişisel alanlarını nasıl yönettiklerini, yüz yüze mi yoksa yan yana mı oturduklarını gözlemleyin. Bedensel duruş için önemli olan noktaları, çeneyi, omuzları, kolları gözlemleyin. Jestlerin birbiri ile uyumunu gözlemleyin. Göz temasının ve ses tonunun nasıl kullanıldığını gözlemleyin. Farklı ülkelerde, farklı kültürlerde ve farklı coğrafi bölgelerde farklı Beden Dili (Vücut Dili) kuralları geçerlidir. Örneğin iş dünyasında kabul gören kişisel alan ile ilgili veriler, Asya’da ve Avrupa’da aynı değildir, Kuzey İngiltere’de ve Güney İspanya’da aynı değildir ve birbirinden çok farklıdır. Önce kendi kişisel tercihlerinizi öğrenerek işe başlayın.İş görüşmesi yaptığınız kişiden çok uzakta mı duruyorsunuz, yoksa çok yakın mı duruyorsunuz?

is_dunyasinda_beden_dili

Eğer Ruslar ile iş yapmak istiyorsanız, güçlü bir güven ve otorite duygusuna sahip olmanız gerekir. Ancak o zaman sizin sunduğunuz teklif ile ilgilenirler. Başka bir ülkede ise, daha alttan alan bir Beden Dili (Vücut Dili) ile davrandığınızda, sizinle ilgilenecekler ve teklifinizi dinleyeceklerdir. Başka bir kültürün sözcüklerle konuşulmayan işaretlerini başarıyla adapte edebilmeniz için, önce ‘burada ve şimdi’ sizde var olan kişisel tercihlerinizi öğrenerek işe başlamalısınız ve yeni davranışlarınız için kendinize bir temel yaratmalısınız.

Kendiniz ve İş Ortaklarınız İçin Temel Davranışlarını Saptamak

Beden Dili (Vücut Dili) terminolojisinde ‘temel’ davranış, bir insanın normal davranışlarının ölçüsüdür. İş yapacağınız bir kişinin temel davranışını öğrenmek için el sıkışmak ile başlayın. Bedensel duruşunu gözlemleyin. Ses tonunu, jestlerini, şakalara, küçük muhabbetlere ve sorulara nasıl tepki gösterdiğini gözlemleyin. Bir temel davranış oluşturduğunuzda, bir birey için veya belirli bir bölgesel kültür için yarattığınız ‘temel davranışı’ kıracak her hangi bir şeyi görmek için gözlerinizi açık tutun. Önceden tespit ettiğiniz bir şeyin değiştiğinin en büyük işareti yeni bir jest, yeni bir ses tonu, yeni göz hareketleri olabilir. Şunu da her zaman aklınızda tutun ki, bu değişiklik sizin ile ilgili olmayabilir, sizin iş durumunuz ile ilgili olmayabilir ve sizin ile onun arasındaki iş ilişkisiyle ilgili olmayabilir.

Kendi Beden Dilinizin Nasıl Okunduğu İle İlgilenmek

İnsanlar hikâye uydurmaktan hoşlanırlar. Birisinin bugün canı sıkılmış mı görünüyor? Sorulara cevap verirken kısa mı kesiyor? Bu davranışların arkasında ne olduğu ile ilgili hemen bir hikâyeyi uydurabiliriz. İletişim kurduğumuz insanlar hakkında uydurduğumuz bu hikâyeler nadiren doğru çıkar. Özellikle insanları motive eden sebeplerle ilgili hikâye uydururken çok dikkatli olun. Varsayımlarınız sizi farklı yollara çıkarabilir.

kendi_beden_diliniz

İnsan olarak her zaman kendimizi bir şeylerin aracısı olarak düşünürüz. Örneğin çalıştığımız şirketteki bir çalışma arkadaşımızın masasında bir şeylerden rahatsız olduğunu gösteren bir şekilde oturduğunu görürsek, bunu bizim ona yaptığımız veya söylediğimiz bir şeyin tepkisi olduğunu düşünebiliriz. Bunu otomatik bir şekilde yaparız. Belki yeni aldığı ayakkabılar ayağını vuruyordur. Belki içerideki soğuk klimadan rahatsız olmuştur. Belki giysilerinden rahatsızlık duyuyordur. Bu ve bunun gibi birçok sebepten dolayı insanlar rahatsız ve dikkatleri dağınık gözükebilirler. Kendinize ve başkalarına karşı samimi olun. Bir davranışınız değiştiğinde, bunun sebebini açıkça dile getirin. Çok büyük açıklamalar yapmağa gerek yok. Örneğin kadınlar iş toplantısına giderken ona göre giyinirler, yüksek topuklu ayakkabı tercih ederler, ellerinde tuttukları çantaya dikkat ederler. Böyle bir toplantıya giderken, eğer canınız havanın sıcaklığından ve sizin terlemenizden dolayı sıkılmışsa, bunu daha toplantı salonuna girerken insanlara açıkça söyleyin. Böylece sizin davranışlarınızdaki değişikliklerin yaptığınız iş ile ilgili olmadığını anlasınlar. Sizi rahatsız eden herhangi bir şey veya sizin burada ve şimdide odaklanmanıza engel olan herhangi bir şey bir iş ilişkisini tehlikeye atabilir. İçinde böyle bir risk taşır. Özellikle de kendinizinkinden farklı bir kültürün insanlarıyla iş yapıyorsanız…

İş Dünyasındaki Beden Dili Sırları’nın Şifresini Kırmak ile ilgili yukarıdaki bilgileri bilmek ve kullanmak kendinize yeni iş ilişkileri yaratmak konusunda yardımcı olacaktır. Başarılı oluşunuza yardımcı olacaktır. Böylece iş görüşmelerinde yüzeyin altındaki derinliklerde nelerin olup bittiğini öğrenmiş oluyorsunuz. Bütün bunları iyi öğrenin, iyi kullanın, güven duygusu ile dolu olarak, net bir şekilde ve tutarlılıkla kendinizi tanıtın ve teklifinizi verin. Unutmayın öncelikle kendi Beden Dili‘nize (Vücut Dili‘nize) odaklanacaksınız.