Bir Sayfa Seçin

NLP Dil Kalıpları Eğitimi

NLP Dil Kalıpları Eğitimi’nin Amacı

Aktif Dinlemek, bir sorunlara yaklaşım tarzıdır. İletişim Becerileri‘nin en önemlilerinden olan Aktif Dinlemek konusundaki bu eğitim, öncelikle sizi, insan iletişiminin zenginliği ve karmaşıklığı hakkında çok daha net bir görüntüye ve kendi davranışlarınıza, kendi duygularınıza uyarlayabileceğiniz kimi fikirlere sahip kılacak.

İletişimimiz bizim ne söyleyeceğimiz ve karşımızdaki insanın ne söyleyeceği üzerine kuruludur, yani çoğunlukla ‘Konuşmak’ merkezlidir. Bu anlayışı Kişisel Gelişim Alanı’nda verilen eğitimlerde de görmek mümkündür. Günümüzde konuşmak becerimizi geliştirmek için Diksiyon Eğitimi, Etkili Konuşmak Eğitimi gibi eğitimler düzenlenirken, dinlemek becerimizi geliştirecek eğitimlere pek değer verilmeyişi bu anlayışla bağlantılı olabilir. Kişisel Gelişim açısından “anlayabilmek için dinlemek”, kişinin kendi kendisini eğitişine terk edilmiş, kişinin kendi kendisine bırakılmış durumdadır.

Herbirimiz dinlemek becerimizi geliştirmek hususunda yetenekliyiz ve bilinçli olarak çaba harcadığımızda bu becerimizi geliştirebiliriz. “Aktif Dinlemek Eğitimi”, İletişim esnasında, ‘dinlemek eylemi’nin ‘konuşmak eylemi’nden daha değerli olduğunu vurgulamayı ve bu becerinin nasıl geliştirileceğini ortaya koymağı amaçlamaktadır. Aktif Dinlemek Eğitimi, Bilgelik Alanı’na geçiş için kullanacağımız en derin ve en sade becerileri içermektedir.

NLP Dil Kalıpları Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Yöneticiler

Şirketlerde görev alan orta ve üst düzey yöneticiler.

.

Çalışanlar

Bir şirkette beraber çalıştığı iş arkadaşları ve üstleriyle iletişiminin kalitesini arttırmak isteyen çalışanlar.

Eğitimci Olmak İsteyenler

Koçluğu bir meslek olarak yapmak isteyen kişiler.

Şirket Eğitmenleri

Şirketlere Eğitim & Danışmanlık hizmeti vermek isteyenler.

Ebeveynler

Çocukları ile etkili iletişim kurmak isteyen ebeveynler.

Öğretmenler

Meslektaşları ve öğrencileri ile etkili iletişim kurmak isteyen öğretmenler.

Kariyerini Planlamak İsteyenler

Profesyonel yaşantısında ilerlemek isteyen herkes.

Kendini Geliştirmek İsteyenler

Günlük hayatında yaşadığı iletişim sorunlarının üstesinden gelmek isteyen herkes.

NLP Dil Kalıpları Eğitimi Size Neler Kazandıracak?

 • Aktif Dinlemek Eğitimi programı aracılığı ile katılımcılar kendi içlerinde iletişim konusu bağlamında yeni Farkındalık kazanırlar.
 • Aktif Dinlemek Eğitimi iletişim esnasında konuşan ile dinleyen arasında anlayışı ve uyumu arttırır.
 • Aktif Dinlemek Eğitimi dinleyene ‘Geri Bildirim’ vermek imkanını sağlar.
 • Aktif Dinlemek Eğitimi iletişimi bir bütün olarak algılamamızı sağlar. Yalnızca sözel iletişim işaretlerini değil sözel olmayan iletişim işaretlerini de değerlendirmeği katılımcılara kazandırır.
 • Aktif Dinlemek Eğitimi katılımcılara iletişimleri esnasında yanlış anlayıştan sakınmağı sağlar.
 • Aktif Dinlemek Eğitimi aracılığıyla katılımcılar, iş hayatlarında ve özel yaşamlarında daha etkili ve daha farklı bakış açılarına sahip bireyler haline gelirler.
 • Katılımcılar, ilişkilerinde iletişimin temelini oluşturan Uyum’u yakalayabilir ve iletişim esnasında vermek istedikleri mesajı tam olarak karşısındaki insana aktarabilirler.
 • Üst ve Orta Düzey bir yönetici bu program aracılığıyla Kurum içinde çalışanları daha kolay yönetir hale gelebilir.

NLP Dil Kalıpları Eğitimi’nde Neler Öğreneceksiniz?

Konuşmak mı, Dinlemek mi?

 • İletişimin Gelişimi
 • İletişim Yaklaşımları

İletişim Nedir?

 • Kişilerarası İletişimi Tanımlamak
 • Kişilerarası İletişimi Tanımı Neleri İçerir?
 • İletişimin Tanımı
 • Etkileşim Dinamiğini Açıklamak İçin Beş Temel Varsayım

Kişilerarası İletişim Modeli

 • İletişim’in Ögeleri
 • İletişim Süreçleri
 • İletişim’in Özellikleri

Aktif Dinlemek Nedir?

 • Dinlemek Becerisi İçin Gereken İki Tutum
 • Dinlemek Neden Önemlidir?
 • Dinlemek Sanatı’nın Düzeyleri
 • Dinlemek’in Üç Seviyesi

Uyum ve Güven

 • Aynalamak
 • Eşleşmek
 • Ayak Uydurmak
 • Yönlendirmek
 • İç Uyum

Dinleyenin Yönelimi

 • Tam Dikkat
 • Empati
 • Saygı
 • Kabullenmek
 • Dinlemeğe Yönelmek

İletişim Engelleri

İletişim sırasında dinleyen’in söylediği sözler, konuşan’ı değiştirmek niyetini ve isteğini içerir. Bu türden tepkiler sorun çözmeği engeller.

Dinlemek Becerileri

 • Empati
 • Sorular Sormak
 • Silahları Bırakmak Tekniği

Empatik Dinlemek

 • Empatik İletişim İlkeleri
 • Otobiyografik Tepkiler
 • Düşünce Empatisi
 • Duygu Empatisi

3 Modülde Dinlemek Sanatı Eğitimleri

Eğitim paketlerimizi şimdi değerlendirin...
Fiyatlarımıza KDV dahildir.

Zor İnsanlar İle Başa Çıkmak Eğitimi

1 Gün / 7 Saat
TL.400
 • EĞİTİM’DEN BAŞLIKLAR
 • İletişim Yaklaşımları
 • İletişim Tanımı
 • İletişim Modelleri
 • İletişim Süreçleri
 • İletişim Ögeleri
 • Uyum Sağlamak
 • Mehrabian Kuralı
 • Nasıl Beden Dili Hafiyesi Olabilirsiniz?
 • Kendi Beden Dilinizi Oluşturmak
 • Beden Dili Kategorileri (Yaklaşık 20 alt başlıkta ele alınıyor)

NLP Dil Kalıpları Eğitimi

1 Gün / 7 Saat
TL.400
 • EĞİTİM’DEN BAŞLIKLAR
 • Farklı Davranış Tipler
 • Farkındalık ve Atılganlık
 • İletişim Üslupları
 • Pozitif İçsel Diyalog
 • NLP ve Atılganlı
 • Beden Dili ve Atılganlık
 • Atılgan Dil
 • Atılganlığın Aletleri
 • Atılganlığın Modelleri
 • Kişisel Atılganlık Aksiyon Planı

Kampanya Fırsatları

Kampanya Fırsatı'ndan faydalanmak için şimdi harekete geçin.

3 Modülde Dinlemek Sanatı Eğitimleri (Set Olarak) Sadece 1.300 TL.

Aktif Dinlemek Eğitimi, Zor İnsanlar İle Başa Çıkmak Eğitimi ve NLP Dil Kalıpları Eğitimleri’nden oluşan 3 Modülde Dinlemek Sanatı Eğitim Seti 1.300 TL. yerine 990 TL. Kampanyadan hemen yararlanın.

0 Yorum