Bir Sayfa Seçin

Eğitimci Eğitimleri

İletişim Becerisi Nedir?

İletişim Becerisi, saygıyı ve empatiyi temel alarak aktif dinleyebilmek, somut konuşarak uygun bir biçimde kendini açabilmek, duygu ve düşünceleri karşısındaki kişiye maske takmadan ‘ben’ dili ile iletebilmek, başkalarını küçük görmeden kendi haklarını koruyabilmek, sözel mesajlarla sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanabilmek biçiminde bireyin karşısındaki kişilerle doyum verici ilişkiler kurabilmesini sağlayan, başkalarından olumlu tepkileri getiren ve bireyin toplum içinde yaşamasını kolaylaştıran öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir.

Bu tanım bağlamında

 • Aktif Dinlemek Eğitimi
 • Atılganlık Eğitimi
 • Beden Dili Eğitimi
 • Karizma Eğitimi
 • Stres Yönetimi Eğitimi
 • Duygusal Farkındalık Eğitimi gibi eğitimler İletişim Becerileri Eğitimleri altında yer almaktadır. Sitemizde Beden Dili Eğitimleri ve Karizma Eğitimleri’ni öne çıkarmak ve dikkatlerinize daha açık bir şekilde sunmak amacıyla—iletişim becerisi oldukları halde—farklı kategori altında ele aldık.

Yukarıdaki tanımdan hareketle iyi ve etkili iletişim kurabilmek için şu beceriler ele alınmak zorundadır.

 • Bireyin kendisine ve iletişim halinde bulunduğu kişiye içten saygı duyuşu
 • Empatik yaklaşmak
 • Aktif Dinlemek
 • Somut konuşmak
 • Kendini açmak
 • Ben Dili’ni kullanmak
 • Beden Dili’ni kullanarak Atılganlık davranışı göstermek
 • Maske takmamak
 • Sözel ve sözel olmayan mesajları uyumlu olarak kullanmak.

Eğitimci Eğitimleri Programları

Herbirimiz dinlemek becerimizi geliştirmek hususunda yetenekliyiz ve bilinçli olarak çaba harcadığımızda bu becerimizi geliştirebiliriz. “Aktif Dinlemek Eğitimi”, İletişim esnasında, ‘dinlemek eylemi’nin ‘konuşmak eylemi’nden daha değerli olduğunu vurgulamayı ve bu becerinin nasıl geliştirileceğini ortaya koymağı amaçlamaktadır. Aktif Dinlemek Eğitimi, Bilgelik Alanı’na geçiş için kullanacağımız en derin ve en sade becerileri içermektedir.

Dinlemek temelli bir iletişim anlayışıyla kişisel ve profesyonel yaşamda iletişiminin kalitesini arttırmak isteyenler, Aktif Dinlemek Eğitim programına hemen katılmak için aşağıdaki “Satın Al” butonunu tıklayarak, bu eğitimin Eğitim Takvimimizde yer alan günlerini inceleyebilir ve yerinizi hemen ayırtabilirsiniz. Beş kişi ve üzeri gruplarda grup indirimimiz mevcuttur. Grup indiriminden faydalanabileceğinizi hatırlayın! Eğitim takviminde yer almadığını fark ettiğiniz eğitimlerimiz hakkında bilgi almak üzere bize ulaşın.

Atılgan olmak güçlü bir İletişim Becerisi’dir. Sizin kendinizi etkili bir şekilde ifade edebildiğiniz anlamına gelir. Başkalarının haklarına, inançlarına ve bakış açılarına saygı gösterirken, aynı zamanda kendi bakış açınızı ortaya koymak için ayağa kalkıp konuşabileceğinizi gösterir. Atılganlık Eğitimi‘nin amacı, iletişimi geliştirmek, kazan-kazan durumunu yaratmak ve başkalarının saygısını kazanmaktır.

Kişisel ve profesyonel yaşamda iletişiminin kalitesini arttırmak, kendini daha iyi ifade etmek isteyenler, Atılganlık Eğitim programına hemen katılmak için aşağıdaki “Satın Al” butonunu tıklayarak, bu eğitimin Eğitim Takvimimizde yer alan günlerini inceleyebilir ve yerinizi hemen ayırtabilirsiniz. Beş kişi ve üzeri gruplarda grup indirimimiz mevcuttur. Grup indiriminden faydalanabileceğinizi hatırlayın! Eğitim takviminde yer almadığını fark ettiğiniz eğitimlerimiz hakkında bilgi almak üzere bize ulaşın.

Aktif Dinlemek ve Atılganlık Eğitimi adını taşıyan bu iki günlük program, Aktif Dinlemek Eğitimi ve Atılganlık Eğitimi adlı iki farklı programın bir araya getirilmiş halidir. Eğitimin birinci gününde “İletişimde dinlemek nasıl gerçekleştirilir?” sorusuna yanıt aranıyor; ikinci gününde ise dinlemenin bize kazandırdığı dikkat ile olayları psikolojik katılım olmadan değerlendirme, kendimizi etkili bir şekilde ifade edebilmek konuları ele alınmaktadır. Bu ürünü tercih ederek, % 15 indirimden faydalanabilirsiniz. Bu toplu program hakkında daha geniş bilgi almak isterseniz, programı oluşturan eğitimleri tek tek incelemenizi öneririz.

Kişisel ve profesyonel yaşamda iletişiminin kalitesini arttırmak isteyenler, iki ayrı programı içeren bu ürünü alarak % 15 indirimden faydalanabilirler. Bu eğitim programına hemen katılmak için aşağıdaki “Satın Al” butonunu tıklayarak, bu eğitimin Eğitim Takvimimizde yer alan günlerini inceleyebilir ve yerinizi hemen ayırtabilirsiniz. Beş kişi ve üzeri gruplarda grup indirimimiz mevcuttur. Grup indiriminden faydalanabileceğinizi hatırlayın! Eğitim takviminde yer almadığını fark ettiğiniz eğitimlerimiz hakkında bilgi almak üzere bize ulaşın.